Jenny Leonhardt

TIỂU SỬ CHI TIẾT

Jenny Leonhardt sinh ra ở Fort Worth, Texas có tên khai sinh là Jennifer Gilmartin, có mẹ là Patti (Harris), một vũ công ba lê ở Fort Worth, và cha là David Gilmartin, một nhà kinh tế học ở Tulsa, OK. Cô có hai anh chị em, một chị gái, Alice và một em trai, Aaron. Gia đình chuyển đến khi cô được sáu tháng từ Texas đến Washington DC, nơi cô tham dự trường Washington Waldorf ở Hearst Hall trên cơ sở nhà thờ Washington. Họ chuyển đến New England khi cô mới mười hai tuổi, và cô học ở High Mowing School, một trường bên ngoài Boston. Sau khi tốt nghiệp trường nghệ thuật biểu diễn Booker, cô tiếp tục học tại học viện nghệ thuật California và sau đó tới London để học về Shakespeare và bài phát biểu của Peter và Barbara Bridgemont tại Nhà hát Chrysalis. Cô cũng tham dự Bryn Mawr College trong chương trình viết của họ. Jenny biểu diễn tại nhiều rạp chiếu khu vực và chuyên nghiệp trước khi trở về Los Angeles, nơi cô đã đăng ký nhiều vai trò trong quảng cáo quốc gia và vai trò nhỏ hơn trong truyền hình và phim ảnh. Cô cũng là một nhà văn xuất bản, nhạc sĩ và nhà làm phim. Cô ra mắt trong vai trò đạo diễn với bộ phim Kitchen Help, ra mắt vào năm 2003 tại Los Angeles và Mexico.