Jean Charles Tacchella

Jean Charles Tacchella

Viết kịch bản , Đạo diễn
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Jean Charles Tacchella:

TIỂU SỬ CHI TIẾT

Jean Charles Tacchella (sinh ngày 23 Tháng chín năm 1925) là một đạo diễn kịch và phim người Pháp. Ông được đề cử cho một Giải Oscar cho Kịch bản gốc xuất sắc nhất với phim Cousin Cousine (1975) và bộ phim cũng đã được đề cử giải Oscar cho Bộ phim tiếng nước ngoài xuất sắc nhất. Bộ phim đã được tái sản xuất vào năm 1989 với tiêu đề Cousins với sự tham gia Ted Danson. 

Jean Charles Tacchella theo học tại Marseilles và sau giải phóng, ông đã trở lại Paris với mục đích trở thành một đạo diễn phim. Ông gia nhập "L'écran Français" khi ông mười chín tuổi. Tại đây ông đã làm việc với Renoir, Becker và Grémillon. Ông đã viết các bài tạp chí về các nhà làm phim, diễn viên, các bộ phim và đã gặp André Bazin, Nino Frank, Roger Leenhardt Roger Thérond và Alexandre Astruc. Ông đã trở thành bạn bè với Erich Von Stroheim, Anna Magnani, Vittorio de Sica và tạo ra "Cíne Digest" cùng với Henri Colpi.