Jang Won Young

Jang Won Young

Diễn viên
#1 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Jang Won Young:

Be-Bop-A-Lula - 2018

TIỂU SỬ CHI TIẾT

 • Tên: 장원영 / Jang Won Young
 • Nghề nghiệp: Nam diễn viên
 • Ngày sinh: 1974-Nov-05 (43 tuổi)
 • Nơi sinh: Hàn Quốc
 • Chòm sao: Bò Cạp
 • Nhóm máu: A
 • Twitter: @ muche00
 • Facebook: facebook.com/muche00

Phim từng tham gia:

 • Because This Is My First Life (tvN, 2017)
 • Suspicious Partner (SBS, 2017) cameo
 • Voice (OCN, 2017) cameo
 • Glamorous Temptation (MBC, 2015)
 • I Have a Lover (SBS, 2015)
 • Let's Ear Season 2 (tvN, 2015) cameo
 • Last (JTBC, 2015)
 • Modern Farmer (SBS, 2014) cameo
 • Guitars and Hot Pants (MBC, 2014)
 • The Spring Day of My Life (MBC, 2014)
 • Trot Lovers (KBS2, 2014)
 • Miss Korea (MBC, 2013)
 • Let's Eat (tvN, 2013)
 • Jeon Woo Chi (KBS, 2012)
 • The King of Dramas (SBS, 2012)
 • Ji Woon Soo's Stroke of Luck (TV Chosun, 2012)
 • Poseidon (KBS2, 2011)
 • Midas (SBS, 2011)
 • First Marriage (SBS, 2010)
 • Personal Preference (MBC, 2010)
 • Enjoy Life (MBC, 2009)
 • You're Beautiful (SBS, 2009)
 • Tazza (SBS, 2008)