LƯỢT YÊU THÍCH
Image
TIỂU SỬ Jang Seo-Kyung

Quốc tịch: ...

Tình trạng hôn nhân: Độc thân


XEM ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN
NHỮNG PHIM Jang Seo-Kyung THAM GIA
GIẢI THƯỞNG VÀ ĐỀ CỬ CỦA Jang Seo-Kyung