Jang Joon Ho

Jang Joon Ho

Đạo diễn
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Jang Joon Ho:

Tình Yêu Trở Lại - 2016
  • tiểu sử
  • Sinh nhật
  • Quốc tịch ...
  • Tuổi ...

TIỂU SỬ CHI TIẾT