Jang Hyun Soo

Jang Hyun Soo

Đạo diễn
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Jang Hyun Soo:

Người Bố Sai Trái - 2016
  • tiểu sử
  • Sinh nhật
  • Quốc tịch ...
  • Tuổi ...

TIỂU SỬ CHI TIẾT