Janel Tsai

Janel Tsai

Diễn viên
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Janel Tsai:

Cô Đảo Kinh Hoàng - 2011
  • tiểu sử
  • Sinh nhật
  • Quốc tịch ...
  • Tuổi ...

TIỂU SỬ CHI TIẾT