James Duff

James Duff

Đạo diễn
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của James Duff:

Tội Phạm Chính Thức - 2012
  • tiểu sử
  • Sinh nhật
  • Quốc tịch ...
  • Tuổi ...

TIỂU SỬ CHI TIẾT

James Duff sinh ngày 3 tháng 9 năm 1955 ở New Orleans, Louisiana, USA với tư cách là Daryl Wayne Rogers. Ông là một nhà văn và nhà sản xuất, được biết đến với The Closer(2005), The War at Home (1996) và Major Crimes (2012). Anh ấy đã kết hôn với Phillip P. Keene từ năm 2013.