Jackson Galaxy

Jackson Galaxy

Nhân vật
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Jackson Galaxy:

The Paw Project - 2013

TIỂU SỬ CHI TIẾT

Jackson Galaxy (sinh ngày 28 tháng 4 năm 1966, Richard Kirschner) là một nhà hoạt động về mèo và là chủ chương trình truyền hình My Cat from Hell. Galaxy đã chuyển đến Boulder, Colorado vào năm 1992 và là một nhạc sĩ nhạc rock. Sau khi làm việc ở nơi trú ẩn vật nuôi ở đó, ông đã đi thực tập tư nhân như là một cố vấn mèo vào năm 2002, đồng sáng lập Little Big Cat, Inc, với Tiến sĩ Jean Hofve, một bác sĩ thú y toàn diện. Họ cùng nhau cung cấp tư vấn cho chủ sở hữu mèo, tập trung vào mối liên hệ giữa sức khoẻ thể chất và hành vi. Năm 2007, Galaxy chuyển đến Los Angeles, nơi ông tái lập, và tiếp tục duy trì, một thực tiễn tư vấn tư nhân. Làm việc với con mèo trong nhà, ông làm việc với khách hàng để cải thiện vấn đề hành vi của con mèo. Galaxy cũng hợp tác chặt chẽ với các trung tâm cứu hộ và cứu hộ động vật, dạy phương pháp tiếp cận "Cat Mojo" cho hành vi cưng của mình cho các tình nguyện viên, nhân viên và người chấp nhận và giúp đỡ các chương trình làm giàu môi trường và hành vi cho cư dân mèo của họ. Ông hiện đang phục vụ trong ban giám đốc của Stray Cat Alliance và Fix Nation ở Los Angeles cũng như Hội đồng cố vấn cho Mèo lân cận ở thành phố New York.