Jack Lang

Jack Lang

Nhân vật
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Jack Lang:

L'amour Fou - 2011

TIỂU SỬ CHI TIẾT

Jack Mathieu Émile Lang (sinh ngày 02 tháng 9 năm 1939) là một chính trị gia Pháp, một thành viên của đảng Xã hội, ông giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Văn hóa Pháp 1981-1986 và 1988-1992, và Bộ trưởng Bộ Giáo dục 1992-1993 và năm 2000 đến năm 2002. Ông cũng là Thị trưởng Blois từ năm 1989 đến năm 2000. Ông đã phục vụ cho đến năm 2012 trong Quốc hội từ huyện thứ sáu của Pas-de-Calais. Lang bước vào chính trị như một xã hội chủ nghĩa thành viên của Quốc hội Pháp từ Paris năm 1977. Ông được biết đến nhiều nhất vì đã từng là Bộ trưởng Bộ Văn hóa (22 tháng năm 1981 - 19 tháng ba năm 1986 và ngày 13 tháng năm 1988 - ngày 29 tháng 3 năm 1993) và là Bộ trưởng Bộ Giáo dục (3 tháng Tư 1992-1929 Tháng 3 năm 1993 và 27 tháng 3 năm 2000 - tháng 5 năm 2002). Năm 1981, trong khi Bộ trưởng Bộ Văn hóa, ông đã tạo ra các Fête de la Musique, một lễ kỷ niệm lớn của âm nhạc được tổ chức vào ngày 21 tháng Sáu hàng năm, nơi có nhiều nhạc sĩ nghiệp dư cho các buổi biểu diễn ngoài trời miễn phí. Ông là người đồng sáng lập và là chủ tịch của Liên minh các Nhà hát của Châu Âu. Vào tháng 8 năm 1981, ông đã tạo ra Luật Lang, cho phép các nhà xuất bản thực thi một mức giá bán tối thiểu cho sách. Lang là một thành viên của Nghị viện châu Âu từ năm 1994 đến năm 1997.