J. Trevor Edmond

J. Trevor Edmond

Diễn viên
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của J. Trevor Edmond:

More Brains! A Return to the Living Dead - 2011

TIỂU SỬ CHI TIẾT

J. Trevor Edmond (sinh ngày 28 tháng 9 năm 1969) là một diễn viên người Mỹ đã xuất hiện trong phim ảnh và truyền hình. Edmond sinh ra với tên khai sinh là Jerome Trevor Edmond ở Encino, California. Vai diễn gần đây của J. Trevor Edmond trong truyền hình là đang xuất hiện trong Pacific Palisades nhận vai diễn của Michael Kerris. J. Trevor Edmond đã xuất hiện trong các bộ phim khác như Beverly Hills, 90210, CBS Schoolbreak Special, Chương trình ABC Afterschool Special, Chết ở tuổi 21, Cuộc sống tốt đẹp, Con lừa lụa, Matlock và Quốc gia Alien. J. Trevor Edmond đã xuất hiện trong các bộ phim Meatballs 4 (1992), Return of the Living Dead 3 (1993), Pumpkinhead II: Blood Wings (1994), Higher Learning (1995) và Lord of Illusions (1995). J. Trevor Edmond đã được đặc trưng trong phim tài liệu Return of the Living Dead, thêm bộ não! The Return to the Living Dead, phát hành vào tháng 10 năm 2011.