Irina Shayk

Irina Shayk

Diễn viên
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Irina Shayk:

Héc Quyn - 2014
  • tiểu sử
  • Sinh nhật
  • Quốc tịch ...
  • Tuổi ...

TIỂU SỬ CHI TIẾT