Hunt Block

Hunt Block

Diễn viên
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Hunt Block:

TIỂU SỬ CHI TIẾT

Hunt Block (sinh ngày 16 tháng 2 năm 1953) là một diễn viên người Mỹ. Ông tốt nghiệp đại học Harvard với bằng Cử nhân Mỹ thuật.

Vai diễn nổi bật đầu tiên của Block là Buick Centuries trên Chicago Auto show. Sau đó ông tiếp tục xuất hiện trong nhiều quảng cáo truyền hình. Block cũng đã tham gia thực hiện một số bộ phim ngắn và các bộ phim thực nghiệm. Tiếp đó ông xuất hiện liên tục trong các bộ phim truyền hình nhiều tập như Peter Hollister trong Knots Landing (1985-1987), Ben Warren trong Guiding Light (1997-1999), Guy Donahue trong All My Children (2000), Craig Montgomery trong As the World Turns (2000-2005) và Lee Ramsey trong Days of Our Life (2007-2008).

Block đã đóng vai vận động viên Olympic của Hoa Kỳ, Robert Garrett trong bộ phim The First Olympics: Athens 1896 của NBC năm 1984, cũng như vai chính trong nhiều bộ phim truyền hình và thực nghiệm khác. Ông đã xuất hiện trên các sân khấu từ Off-Broadway đến Broadway trong các tác phẩm As You Like It, Forever After, A Loss Of Memory, Provicante di Saliva, Bald Soprano, Make Mine Kafka!...

Trong lĩnh vực điện ảnh, Block đã đóng vai tổng thống Hoa Kỳ "How" Lewis trong bộ phim Salt năm 2010, Sebastian Weinberg trong My Best Day, Walter Hill trong Only I ..., người cha trong Young (ish), và nhiều hơn nữa.

Ông cũng đã lồng tiếng cho nhiều chiến dịch quảng cáo thương mại.