Harvey Keitel

Harvey Keitel

Diễn viên
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Harvey Keitel:

Kho Báu Quốc Gia - 2004
  • tiểu sử
  • Sinh nhật
  • Quốc tịch ...
  • Tuổi ...

TIỂU SỬ CHI TIẾT