Graham Hancock

Graham Hancock

Viết kịch bản
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Graham Hancock:

2012: Science or Superstition - 2009

TIỂU SỬ CHI TIẾT

Graham Hancock (sinh ngày 2 tháng 8 năm 1950) là một nhà văn và phóng viên người Anh. Hancock chuyên về các lý thuyết không khoa học liên quan đến các nền văn minh cổ đại, các di tích bằng đá hoặc những khối đá lớn, các trạng thái ý thức thay đổi, những huyền thoại cổ xưa và những dữ liệu về thiên văn và chiêm tinh từ quá khứ.
Một trong những chủ đề chính chạy qua nhiều cuốn sách của ông là một kết nối toàn cầu với một nền văn hoá mẹ mà từ đó ông tin rằng tất cả các nền văn minh lịch sử cổ đại đều xuất hiện. Một ví dụ về giả thuyết giả thuyết, tác phẩm của ông đã không được xem xét lại hay xuất bản trong các tạp chí chuyên ngành. Hancock mô tả mình là một "nhà tư tưởng độc đáo, người gây ra những câu hỏi gây tranh cãi về quá khứ của con người". Trước năm 1990, các tác phẩm của ông chủ yếu xoay quanh các vấn đề phát triển kinh tế xã hội. Từ năm 1990, các tác phẩm của ông tập trung chủ yếu vào mối liên hệ mang tính đầu cơ giữa những hiện tượng văn hoá, lịch sử, và văn hoá khác nhau. Những cuốn sách của ông bao gồm Lords of Poverty, The Sign and the Seal, Fingerprints of the Gods, Keeper of Genesis (phát hành ở Hoa Kỳ như Message of the Sphinx), The Mars Mystery, Mirror của Heaven (với vợ Santha Faiia), Underworld: The Mysterious nguồn gốc của nền văn minh, và Talisman: Các thành phố thánh, bí mật đức tin (với đồng tác giả Robert Bauval).