Graham Armitage

Graham Armitage

Diễn viên
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Graham Armitage:

TIỂU SỬ CHI TIẾT

Graham Armitage sinh ngày 24 tháng 4 năm 1936 tại Manchester, Anh. Ông là một diễn viên, được biết đến qua các bộ phim truyền hình và điện ảnh như: The Spy Who Came in from the Cold (1965) vai Pawson, The Fiction-Makers (1968) nhân vật Carson, Battle of Britain (1969) vai diễn Radar Officer, The Fifth Day of Peace (1970) vai Mark, The Private Life of Sherlock Holmes (1970) vai trò Wiggins, Scrooge (1970) trong vai Party Guest, The Music Lovers (1970) vai Prince Balukin, Games That Lovers Play (1971) diễn vai Mr. Adams, The Devils (1971) trong nhân vật Louis XIII of France, The Boy Friend (1971) vai Michael, Take Me High (1973) trong vai Boardman, The New Spartans (1975), Spanish Fly (1975) vai Perkins, Zulu Dawn (1979) nhân vật Capt. Shepstone, Game for Vultures (1979) vai trò Harken, Flashpoint Africa (1980) vai Don, The Gods Must Be Crazy (1980) lồng tiếng cho The Reverend, Die Groen Faktor (1984) vai William Honiball, Going Bananas (1987) trong vai Gen. Smythe-Paget, Jane and the Lost City (1987) vai Cake Waiter, Circles in a Forest (1989) vai Commissioner, Oddball Hall (1990) trong vai Grand Noble Master, Sweet 'n Short (1991) vai Bryce Williams, Fleshtone (1994) vai Dr. Sydney Frye, Cry, the Beloved Country (1995) nhân vật Judge. Ông qua đời vào ngày 6 tháng 3 năm 1999 tại Johannesburg, Nam Phi.