Grace Kelly

Grace Kelly

Diễn viên
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Grace Kelly:

Dial M for Murder - 1954
  • tiểu sử
  • Sinh nhật
  • Quốc tịch ...
  • Tuổi ...
tiểu sử