Gordon R. Sullivan

Gordon R. Sullivan

Diễn viên
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Gordon R. Sullivan:

The Age of Consequences - 2016

TIỂU SỬ CHI TIẾT

Gordon Russell Sullivan (sinh ngày 25/09/1937) là một tướng quân đội về hưu của Hoa Kỳ, ông từng giữ chức tham mưu trưởng tại quân đội Hoa Kỳ trong hơn 32 năm, với tư cách là thành viên của Liên hiệp các tham mưu trưởng. Tướng Sullivan cũng từng giữ chức Thư ký trong quân đội Hoa Kỳ. Sau khi nghỉ hưu, ông tiếp tục được mời về làm Chủ tịch và giám đốc điều hành của hiệp hội quân đội Hoa Kỳ (AUSA) trong 18 năm từ năm 1998 đến 30/06/2016. Ngoài ra ông còn là Chủ tịch hội đồng quản trị của Đại học Norwich cho đến năm 2016, và giữ chức vụ Chủ tịch ban tổ chức Lịch sử quân đội và điều hành dự án Marshall Legacy.

Sullivan sinh ra và lớn lên tại Boston, Massachusetts. Ông được ủy nhiệm chức vụ Trung úy thứ hai của bộ giáp và tốt nghiệp bằng cử nhân Văn học lịch sử tại đại học Norwich năm 1959. Sau đó ông học lên thạc sĩ về khoa học chính trị tại đại học New Hampshire. Ông từng trải qua các khóa học giáo dục quân sự chuyên nghiệp như: khóa học cơ bản và nâng cao của Trường Thiết Giáp quân đội Mỹ, Bộ tư lệnh và trường cao đẳng quân đội chiến tranh.