Golshifteh Farahani

Golshifteh Farahani

Ca sĩ,

Xem tiếp

LƯỢT YÊU THÍCH
Image
TIỂU SỬ Golshifteh Farahani

Quốc tịch: ...

Tình trạng hôn nhân: Độc thân


XEM ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN
NHỮNG PHIM Golshifteh Farahani THAM GIA
GIẢI THƯỞNG VÀ ĐỀ CỬ CỦA Golshifteh Farahani