Gabourey Sidibe

Gabourey Sidibe

Diễn viên,

Xem tiếp

LƯỢT YÊU THÍCH
Image
TIỂU SỬ Gabourey Sidibe

Quốc tịch: ...

Tình trạng hôn nhân: Độc thân


XEM ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN
NHỮNG PHIM Gabourey Sidibe THAM GIA
GIẢI THƯỞNG VÀ ĐỀ CỬ CỦA Gabourey Sidibe