G.F. Newman

G.F. Newman

Viết kịch bản , Nhà sản xuất
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của G.F. Newman:

Thẩm Phán John Deed Phần 6 - 2007

TIỂU SỬ CHI TIẾT

G.F. Newman là nam biên kịch nhà sản xuất phim người Anh. Tên khai sinh của ông là Gordon Frank Newman được sinh ra và lớn lên tại Bekesbourne, Kent. G.F. Newman được biết đến là một người có vốn hiểu biết vô cùng sâu rộng và có quan điểm rõ nét về các vấn đề xã hội, cũng chính vì vậy, các tác phẩm của ông mang nhiều màu sắc, có chiều sâu và được đón nhận từ độc giả ở các giai cấp, tầng lớp, lứa tuổi khác nhau. Khán giả truyền hình biết đến ông nhiều nhất qua 2 tác phẩm “Law and Order” và “The Nation's Health” được chuyển thể thành 2 series phim cùng tên phát sóng trên HBO. Ngoài ra, ông còn sáng các tác phẩm nổi tiếng như: “Sir, You Bastard aka Rogue Cop” năm 1970, “You Nice Bastard” năm 1972, “You Flash Bastard aka The Price” năm 1974, “Detective's Tale” năm 1977, “Black and Blue” năm 1992…