Frédéric Lenoir

Frédéric Lenoir

Viết kịch bản
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Frédéric Lenoir:

Thợ Săn Rồng - 2008

TIỂU SỬ CHI TIẾT

Frédéric Lenoir là một nhà triết học, xã hội học, nhà văn Pháp, và bác sĩ của trường nghiên cứu cao cấp trong Khoa học Xã hội. Là tác giả của khoảng bốn mươi cuốn sách, ông đồng đạo ba bách khoa toàn thư. Cuốn sách của ông đã rất thành công đã được quy đổi sang hơn hai mươi ngôn ngữ. Theo một bảng xếp hạng của viện Obs và viện GFK, ông là nhà trí thức người Pháp đã bán được nhiều cuốn sách nhất trong năm năm qua. Năm 1986, ông làm giám đốc văn học Editions Fayard, nơi mà ông đã từ chức vào năm 1991 để cống hiến mình để viết và nghiên cứu, như một nhà nghiên cứu tại trường nghiên cứu cao cấp trong Khoa học Xã hội. Năm 1996, ông cộng tác với L'Express và viết một cột trong tạp chí Psychologies trước khi vào năm 2004 viết cho tạp chí Thế giới của các tôn giáo, hai tháng một lần bởi Malesherbes Publications, một chi nhánh của nhóm La Vie-Le Monde. Ông từ chức vị trí giám đốc của Thế giới Tôn giáo vào ngày 23 tháng 10 năm 2013. Từ năm 2009 đến năm 2016, ông trở thành nhà sản xuất và chủ trì chương trình Roots of Heaven  về  văn hoá Pháp với Leili Anvar, một chương trình dành cho tinh thần. Ông cũng là một nhà viết tiểu luận, tiểu thuyết gia, nhà văn của truyện tranh và tác giả sân khấu.