Franklin J. Schaffner

Franklin J. Schaffner

Đạo diễn
#406 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Franklin J. Schaffner:

Lionheart - 1987
  • tiểu sử
  • Sinh nhật
  • Quốc tịch ...
  • Tuổi ...
tiểu sử
phim Franklin J. Schaffner đã tham gia