Franklin J. Schaffner

Franklin J. Schaffner

Đạo diễn
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Franklin J. Schaffner:

Papillon - 1973
  • tiểu sử
  • Sinh nhật
  • Quốc tịch ...
  • Tuổi ...