Eric Emmanuel Schmitt

Eric Emmanuel Schmitt

Viết kịch bản , Đạo diễn
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Eric Emmanuel Schmitt:

Dangerous Liaisons 2004 - 2004

TIỂU SỬ CHI TIẾT

 Eric Emmanuel Schmitt (sinh ngày 28 tháng 3 năm 1960) là một nhà văn, nhà viết tiểu thuyết Franco-Bỉ, cũng như đạo diễn phim. Các vở kịch của ông đã được tổ chức tại hơn 50 quốc gia trên thế giới.

Schmitt học tại Lycée du Parc ở Lyon, Pháp và École normale supérieure ở Paris (1980-1985), nơi ông nhận bằng tiến sĩ về triết học. Tiêu đề của luận văn của ông là "Diderot et la métaphysique" ( Diderot và Siêu hình học). Ông đã dành ba năm giảng dạy tại Cherbourg và tại Đại học Chambéry. Ông là người Alsatian khai thác. Lớn lên dưới ảnh hưởng của quan điểm vô thần của cha mẹ, cuối cùng ông đã tự tuyên bố mình là một Kitô hữu sau nhiều năm của một agnostic. Ông đã sống ở Brussels từ năm 2002 và có quốc tịch Bỉ năm 2008.

Ban đầu, Schmitt được biết đến như một nhà biên kịch cho sân khấu. Tác phẩm đầu tay của ông, "La nuit de Valognes", đã được sản xuất một số lần vào năm 1991 và năm 1992, cả ở Pháp và nước ngoài. Tác phẩm sân khấu đột phá của ông xuất hiện với kịch bản thứ hai "Le Visiteur", bộ phim giành được ba giải tại " Nuit des Molières " năm 1994. Những năm sau đó đã lấp đầy những thành công về sân khấu như "Golden Joe" (1995), "Các biến thể Énigmatiques" (1996), "Le Libertin" (1997), "Milarepa" (1997), "Frédérick ou Le Boulevard du Crime" 1998), "Hôtel des deux mondes" (1999) và "Ông Ibrahim et les fleurs du Coran" (1999).