Eric D. Howell

Eric D. Howell

Đạo diễn,

Eric D. Howell là một đạo diễn nổi tiếng người Mỹ. Ông đã được biết tới qua các bộ phim ... Xem tiếp

LƯỢT YÊU THÍCH
Image
TIỂU SỬ Eric D. Howell

Quốc tịch: Mỹ

Tình trạng hôn nhân: Đã kết hôn

Eric D. Howell là một đạo diễn nổi tiếng người Mỹ. Ông đã được biết tới qua các bộ phim như: Mallrats (1995), A Serious Man (2009) và A Simple Plan (1998).


XEM ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN
HÌNH ẢNH VỀ Eric D. Howell
VIDEO VỀ Eric D. Howell
NHỮNG PHIM Eric D. Howell THAM GIA
GIẢI THƯỞNG VÀ ĐỀ CỬ CỦA Eric D. Howell