Edward James Olmos

Edward James Olmos

Diễn viên ,Đạo diễn
#414 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Edward James Olmos:

Tội Phạm Nhân Bản 2049 - 2017
tiểu sử
Edward James Olmos-một đạo diễn, diễn viên người Mỹ. Một trong số những vai diễn đáng nhớ nhất của Ông là William Adama trong phim Battlestar Galactica, Trung Úy Martin "Marty" Castillo tại Miami Vice, giáo viên Jaime Escalante trong phim Stand and Deliver, Giáo trưởng Abraham Quintanilla, Jr. trong phim Selena, Thám tử Gaff trong phim Blade Runner, và người thuật truyện El Pachuco trong phim Zoot Suit. Xem thêm

Edward James Olmos-một đạo diễn, diễn viên người Mỹ. Một trong số những vai diễn đáng nhớ nhất của Ông là William Adama trong phim Battlestar Galactica, Trung Úy Martin "Marty" Castillo tại Miami Vice, giáo viên Jaime Escalante trong phim Stand and Deliver, Giáo trưởng Abraham Quintanilla, Jr. trong phim Selena, Thám tử Gaff trong phim Blade Runner, và người thuật truyện El Pachuco trong phim Zoot Suit.

Thu gọn
hình ảnh của Edward James Olmos