Eduardo Espana

Eduardo Espana

Diễn viên
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Eduardo Espana:

TIỂU SỬ CHI TIẾT

Eduardo Espana (sinh tại Guadalajara, Jalisco vào ngày 15 tháng 9 năm 1971) là một diễn viên người Mexico và phụ trách sản xuất. Sau đó, anh bắt đầu thay đổi nơi cư trú của mình để đến thành phố Mexico và tiếp tục tham gia vào các bộ phim AC Method, La Casa del Teatro, Luis Felipe Tovar. Từ những kinh nghiệm diễn xuất có được đó anh bắt đầu bước chân vào nghệ thuật Mexico. Anh đã tham gia diễn xuất khoảng 20 vở kịch của thể loại khác nhau. Anh cũng đã tham gia phụ trách làm nhiều lễ hội, bao gồm cả Liên hoan Cervantino lần thứ mười sáu. Trên truyền hình, anh đã tham gia vào các chương trình truyền hình Mexico như Al Derecho y al Derbez, Sesame Street với tư cách khách mời. Anh có phong cách và thái độ rất chuyên nghiệp đối với công việc.