Dominic West

Dominic West

15/10/1969

Diễn viên,

Xem tiếp

LƯỢT YÊU THÍCH
Image
TIỂU SỬ Dominic West

Quốc tịch: Anh

Tình trạng hôn nhân: Độc thân

Chòm sao: Thiên bình

Mệnh: Đại dịch thổ


XEM ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN
GIẢI THƯỞNG VÀ ĐỀ CỬ CỦA Dominic West