Dominic Sena

Dominic Sena

Đạo diễn
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Dominic Sena:

Biến Mất Trong 60 Giây - 2000
  • tiểu sử
  • Sinh nhật
  • Quốc tịch ...
  • Tuổi ...