Demetrius Shipp Jr.

Demetrius Shipp Jr.

Diễn viên
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Demetrius Shipp Jr.:

All Eyez on Me - 2017
  • tiểu sử
  • Sinh nhật
  • Quốc tịch ...
  • Tuổi ...

TIỂU SỬ CHI TIẾT