Declan O'Brien

Declan O'Brien

Đạo diễn,

Declan O'Brien là một đạo diễn và biên kịch nổi tiếng người Mỹ. Ông đã được biết tới qua các ... Xem tiếp

LƯỢT YÊU THÍCH
Image
TIỂU SỬ Declan O'Brien

Quốc tịch: Mỹ

Tình trạng hôn nhân: Đã kết hôn

Declan O'Brien là một đạo diễn và biên kịch nổi tiếng người Mỹ. Ông đã được biết tới qua các bộ phim như: Wrong Turn 4: Bloody Beginnings (2011), Wrong Turn 5: Bloodlines (2012) và Joy Ride 3: Road Kill (2014).


XEM ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN
HÌNH ẢNH VỀ Declan O'Brien
VIDEO VỀ Declan O'Brien
GIẢI THƯỞNG VÀ ĐỀ CỬ CỦA Declan O'Brien