Deborah Kerr

Deborah Kerr

Diễn viên
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Deborah Kerr:

Đôi Tình Nhân Ma - 1961