Daya Shankar Pandey

Daya Shankar Pandey

Diễn viên
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Daya Shankar Pandey:

Bắt cóc (Ứng viên cảnh sát) - 2005
  • tiểu sử
  • Sinh nhật
  • Quốc tịch ...
  • Tuổi ...