Dawn Prestwich

Dawn Prestwich

Viết kịch bản , Nhà sản xuất
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Dawn Prestwich:

Z: Khởi Nguyên - 2015

TIỂU SỬ CHI TIẾT

Dawn Prestwich (sinh ngày 5 tháng 6 năm 1959) là một nhà biên kịch và nhà sản xuất truyền hình người Mỹ. Bà từng theo học trường trung học The Hockaday và Đại học Stanford ở Dallas, Texas. Năm 1997, Dawn Prestwich đã hoàn thành một tập kịch bản có tên "Outstanding Drama Series" và gây được sự chú ý với các nhà làm phim. 

Trong năm 2009, Dawn Prestwich và bạn của bà là Nicole Yorkin đã gia nhập đoàn làm phim của một bộ phim viễn tưởng thuộc đài ABC có tên "Flashforward" với vai trò nhà sản xuất và biên kịch. Sau đó, Dawn Prestwich và Nicole Yorkin cùng hợp tác viết kịch bản cho bộ phim "Gimme Some Truth" có nội dung dựa trên câu chuyện của một người phụ nữ tên Barbara Nance. Hai người cũng tiếp tục đồng biên kịch nhiều bộ phim khác như "Believe" và "Goodbye Yellow Brick Road".

Năm 2003, Dawn Prestwich chiến thắng giải thưởng Nhà viết kịch bản xuất sắc nhất cho bộ phim truyền hình "The Education of Max Bickford".