David Titley

David Titley

Diễn viên
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của David Titley:

The Age of Consequences - 2016
Mạng xã hội:
  • tiểu sử
  • Sinh nhật
  • Quốc tịch Mỹ
  • Tuổi ...

TIỂU SỬ CHI TIẾT

David W. Titley là giáo sư khí tượng học tại đại học bang Pennsylvania và là giám đốc sáng lập ra Trung tâm giải pháp về thời tiết khí hậu và rủi ro thiên tai. Ông cũng là giám đốc điều hành của NOAA từ năm 2012 đến 2013. Trước khi đảm nhiệm các vị trí quan trọng này, ông đã có khoảng thời gian hơn 32 năm làm đô đốc và hải tá chính của Hải Quân Hoa Kỳ. Titley là người khởi xướng nhóm công tác của Hải quân về vấn đề thay đổi khí hậu và tham gia phục vụ trong ban cố vấn quân sự của Tổng công ty CNA.

Trước đây ông là một người vô cùng hoài nghi về tác động của biến đổi khí hậu, nhưng sau đó ông đã thay đổi hoàn toàn quan điểm khi được tận mắt xem xét bằng chứng về những yếu tố dẫn đến biến đổi khí hậu. Theo Titley, "những điều vĩ mô hơn đang hoạt động ra sao, đại dương của chúng ta, hệ mặt trời và khí hậu đang biến đổi và hoạt động theo chiều hướng nào?". Kể từ sau đó, ông đã mô tả biến đổi khí hậu giống như một trong những tác động to lớn trong thế kỉ 21 và nó đã góp phần vào sự xuất hiện của mùa xuất tại Ả Rập năm 2011.