David Gyasi

David Gyasi

Diễn viên
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của David Gyasi:

Cách Ly 1 - 2016
  • tiểu sử
  • Sinh nhật
  • Quốc tịch ...
  • Tuổi ...

TIỂU SỬ CHI TIẾT