Darrell Hammond

Darrell Hammond

Diễn viên
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Darrell Hammond:

Phim Hài Kinh Dị 5 - 2013

TIỂU SỬ CHI TIẾT

Darrell Clayton Hammond là một diễn viên người Mỹ, diễn viên hài đứng đầu và người theo thuyết Ấn tượng. Anh là thành viên thường xuyên của "The Not Ready For Prime Time Players Company" trong Saturday Night Live từ năm 1995 đến năm 2009. Khi rời khỏi chương trình, Hammond, lúc 53 tuổi, cũng là thành viên lâu đời nhất trong lịch sử của chương trình. Hammond đã có nhiều sự xuất hiện trên SNL hơn bất kỳ thành viên nào khác và đã mạo nhận hơn 107 nhân vật nổi tiếng, với Bill Clinton là ấn tượng thường xuyên nhất của anh. Hammond đã giữ kỷ lục cho hầu hết các mạo nhận của một thành viên diễn viên SNL với 107 người, cho đến khi anh được vượt qua bởi Kenan Thompson vào ngày 3 tháng 5 năm 2014. 

Vào ngày 19 tháng 9 năm 2014, Hammond được tuyên bố là người phát ngôn mới của SNL, thay thế Don Pardo, người đã chết cách đó một tháng. Tháng 5 năm 2015, anh bắt đầu miêu tả Đại tá Sanders trong quảng cáo truyền hình cho Kentucky Fried Chicken, mặc dù đã được thay thế bởi Norm Macdonald, cũng là một cựu thành viên của ban nhạc SNL chỉ ba tháng sau đó. Trong mùa giải 2004-2005, Hammond đã lập kỷ lục cho nhiệm kì liên tục dài nhất của bất kỳ thành viên nào của SNL trong lịch sử của chương trình.