Daniel Tinayre

Daniel Tinayre

Đạo diễn
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Daniel Tinayre:

TIỂU SỬ CHI TIẾT

Daniel Tinayre (14 tháng 9 năm 1910 - 24 tháng 10 năm 1994) là một đạo diễn người Argentina, nhà biên kịch và nhà sản xuất phim. Di chuyển đến Buenos Aires vào lúc còn nhỏ, Tinayre đã chỉ đạo khoảng 23 bộ phim từ năm 1934 đến năm 1974, đạo diễn các bộ phim như bộ phim A sangre fría (In Cold Blood) năm 1947 với sự tham gia của các diễn viên như Amelia Bence và Tito Alonso. Ông cũng là một nhà biên kịch và nhà sản xuất nổi tiếng đồng thời đóng góp trong các lĩnh vực này cho những bộ phim ông đạo diễn trong nền điện ảnh Argentina. Năm 1949 ông chỉ đạo Dance of Fire, sau đó đã tham gia Liên hoan phim Cannes năm 1951. Bộ phim La patota năm 1960 của ông đã tham gia liên hoan phim quốc tế Berlin lần thứ 11. Bộ phim The Dragonfly Is not a Insect năm 1963 của ông đã được đưa vào Liên hoan phim Quốc tế Moscow lần thứ 3. Năm 1969 ông chỉ đạo Kuma Ching, bộ phim cuối cùng của ông là La Mary (1974), với sự tham gia của cặp đôi Susana Giménez và tay vợt Carlos Monzón.