Dan Ariely

Dan Ariely

Diễn viên
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Dan Ariely:

The Joe Show - 2014

TIỂU SỬ CHI TIẾT

Dan Ariely (sinh ngày 29 tháng 4 năm 1967) là James B. Duke Giáo sư về Tâm lý học và Kinh tế Hành vi tại Đại học Duke và là người sáng lập ra Trung tâm Tiên tri Lần Đầu tiên và đồng sáng lập BEworks, Thời gian, Genius và Shapa. Ariely cũng được kết hợp với Qapital và Lemonade với tư cách là Chuyên gia kinh tế Hành vi và Cán bộ Hành vi Hành chính, tương ứng. Các cuộc đàm phán của Tale của Ariely đã được xem khoảng 10 triệu lần. Ông là tác giả của Dự luật Không lý tưởng, Sự lôi cuốn của sự phi lý, và Chân lý trung thành về Dishonesty. Cả ba cuốn sách đều trở thành những người bán hàng tốt nhất của New York Times. Ông cũng đã viết hai cuốn sách bán chủ đề: Irrationally Yours - một bộ sưu tập minh họa của tờ Wall Street Journal, "Ask Ariely" và Payoff, một cuốn sách TED ngắn. Ariely đã tham gia vào bộ phim (Dis) Sự trung thực: Sự thật về Lies như một nhà sản xuất và người tham gia.