Damián Szifron

Damián Szifron

Đạo diễn
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Damián Szifron:

Hoang Dại - 2014
  • tiểu sử
  • Sinh nhật
  • Quốc tịch ...
  • Tuổi ...

TIỂU SỬ CHI TIẾT