Daisuke Katō

Daisuke Katō

Diễn viên
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Daisuke Katō:

When A Woman Ascends The Stairs - 1960
  • tiểu sử
  • Sinh nhật
  • Quốc tịch ...
  • Tuổi ...

TIỂU SỬ CHI TIẾT