Cư Lai Đề

Cư Lai Đề

Diễn viên
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Cư Lai Đề:

Đặc Công Hoàng Phi Sở Kiều Truyện - 2017

TIỂU SỬ CHI TIẾT

Cư Lai Đề là một nam diễn viên trẻ người Trung Quốc, anh hiện đang sinh sống pử Bắc Kinh. Anh đã từng tham gia các bộ phim như Đặc Công Hoàng Phi Sở Kiều Truyện, Huyễn Thành, Tiểu Tình Nhân.