Clarence Budington Kelland

Clarence Budington Kelland

Viết kịch bản
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Clarence Budington Kelland:

Ngài Deeds - 2002

TIỂU SỬ CHI TIẾT

Clarence Budington "Bud" Kelland (11 tháng 7 năm 1881 - 18 tháng 2 năm 1964) là một nhà văn Mỹ. Ông đã từng miêu tả mình là "nhà văn hạng nhì tốt nhất ở Mỹ". Mặc dù bây giờ đã bị quên lãng, nhưng Kelland đã có một thời gian dài làm nghề viết tiểu thuyết và truyện ngắn, kéo dài từ năm 1913 đến năm 1960. Ông đã xuất bản nhiều tạp chí như The Saturday Evening Post và The American Magazine. Một nhà văn xuất sắc, sản phẩm của ông bao gồm sáu mươi tiểu thuyết và khoảng hai trăm truyện ngắn. Những tác phẩm được biết đến nhiều nhất của ông là seri Mark Tidd và Catty Atkins, trong khi tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là phim Scattergood Baines. Những cuốn sách dành cho người lớn nổi tiếng khác của Kelland bao gồm Conflict (1920), Rhoda Fair (1925), Hard Money (1930), Arizona (1939), Angel Angel (1953). Kelland là "thần tượng văn học" của thiếu niên John O'Hara. Ông đã được nhắc tới trong một phần của bài bình luận truyền hình của Harlan Ellison năm 1995, Chương trình Watching của Harlan Ellison cho chương trình Sci-Fi Buzz, trong đó Ellison than thở về những gì ông cho là mù chữ văn hóa hiện tại. Tác phẩm của Kelland đã dẫn đến ba mươi phim Hollywood, bao gồm Speak Easily (1932) với sự tham gia của Buster Keaton.