Chuck Collins

Chuck Collins

Nhân vật
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Chuck Collins:

We're Not Broke - 2012

TIỂU SỬ CHI TIẾT

Chuck Collins (sinh ngày 19 tháng 10 năm 1959) là tác giả và là một học giả cao cấp tại Viện Nghiên cứu Chính sách ở Washington DC, nơi ông chỉ đạo Chương trình về Bất bình đẳng và Phúc lợi chung. Ông cũng là người đồng sáng lập Wealth for Good Good. Ông là một chuyên gia về bất bình đẳng về kinh tế ở Hoa Kỳ và đã đi tiên phong trong nỗ lực thu hút các nhà đầu tư và lãnh đạo doanh nghiệp lên tiếng công khai chống lại các tập quán kinh doanh và các chính sách kinh tế làm tăng bất bình đẳng về kinh tế. Từ năm 1983 đến năm 1991, Collins làm việc tại viện kinh tế cộng đồng, có trụ sở tại Greenfield, Massachusetts, cung cấp tư vấn kỹ thuật cho quỹ tín thác đất của cộng đồng và hợp tác xã cư trú tại nhà di động. Từ năm 1991 đến năm 1995, ông là giám đốc của tổ chức HOME ở Massachusetts và là nhà tổ chức thực địa cho Hiệp hội Thuế của Massachusetts (nay là Trung tâm Chính sách Ngân sách). Năm 1995, ông đồng sáng lập, cùng với Felice Yeskel và S.M. Miller, Hoa Kỳ cho một nền kinh tế công bằng ở Boston, Massachusetts, một tổ chức quốc gia nằm nghiêng về giáo dục về tăng thu nhập và sự bất bình đẳng về tài sản. Theo Forbes trong bài báo năm 2002 về "Hội chứng tỷ phú cánh tả", Collins đã khuyến khích "những người giàu lên để thúc đẩy các nguyên nhân trái quyền tự do". Collins đã làm việc với một số cá nhân giàu có nổi bật, bao gồm William H. Gates, Sr và George Soros trong nỗ lực nhằm thúc đẩy sự công bằng về thuế. Collins cũng được liệt vào danh sách là "thành viên hay bạn bè" của đảng Xã hội Dân chủ Boston năm 2004.