Christopher Berry

Christopher Berry

Christopher Berry là một diễn viên điện ảnh nổi tiếng với 12 năm nô lệ (2013), Hành Trình Django (2012) ... Xem tiếp

LƯỢT YÊU THÍCH
Image
TIỂU SỬ Christopher Berry

Quốc tịch: Mỹ

Tình trạng hôn nhân: Đã kết hôn

Christopher Berry là một diễn viên điện ảnh nổi tiếng với 12 năm nô lệ (2013), Hành Trình Django (2012) và Sự khởi đầu của hành tinh khỉ (2014).


XEM ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN
HÌNH ẢNH VỀ Christopher Berry
VIDEO VỀ Christopher Berry
GIẢI THƯỞNG VÀ ĐỀ CỬ CỦA Christopher Berry