Chris Fedak

Chris Fedak

Đạo diễn
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Chris Fedak:

Chàng Điệp Viên Tay Mơ 1 - 2007
  • tiểu sử
  • Sinh nhật
  • Quốc tịch ...
  • Tuổi ...

TIỂU SỬ CHI TIẾT