Chris Attoh

Chris Attoh

Diễn viên
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Chris Attoh:

Sinking Sands - 2011

TIỂU SỬ CHI TIẾT

Chris Attoh là một chủ nhà chương trình truyền hình, diễn viên và chủ tịch của các nghi lễ (MC). Chris tham dự trường trung học Achimota ở Accra, Ghana. Anh cũng theo học tại học viện Accra và sau đó đến trường đại học khoa học và công nghệ Kwame Nkrumah nơi anh đọc bức tranh và sau đó chuyển đến London để nghiên cứu về ngân hàng vânn ninh. Sự nghiệp diễn xuất của anh bắt đầu khi Kwaku Sintim-Misa (KSM) đóng vai anh và Shirley Frimpong-Manso trong một bộ phim truyền hình mang tên "Choices". Kể từ đó, anh đã đóng vai chính trong một số phim và bộ phim truyền hình. Anh là một người Ghana và đã tổ chức một số chương trình trong nước. Anh bắt đầu từ Groove Fm, nơi anh làm dịch vụ quốc gia của mình sau đó anh đã đi đến Choice Fm và sau đó được điều khiển bởi Metropolitan TV nổi tiếng gọi là Metro TV, nơi anh đã tổ chức chương trình có tên "Liên kết". Anh cũng tổ chức vài tập của Smash TV cũng như một chương trình rất nổi tiếng sau đó trên GTV gọi là "Show Time". Anh sau đó làm ở đài phát thanh Capital ở Kumasi, nơi anh trình bày Jazz nite.