Chen Kenji

Chen Kenji

Diễn viên
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Chen Kenji:

Nàng Công Chúa Tôi Yêu - 2016

TIỂU SỬ CHI TIẾT

2017
The Visioner add
36
Li Bo LiangMain Role
9.3
2016
My Little Princess add
16
Zheng Chu YaoSupporting Role
7.7
 

Films

Year
Title
 
Role
Rating
No Movies List
2017
The Visioner add
36
Li Bo LiangMain Role
9.3
2016
My Little Princess add
16
Zheng Chu YaoSupporting Role
7.7
 

Films

Year
Title
 
Role
Rating
No Movies List
2017
The Visioner add
36
Li Bo LiangMain Role
9.3
2016
My Little Princess add
16
Zheng Chu YaoSupporting Role
7.7
 

Films

Year
Title
 
Role
Rating
No Movies List
2017
The Visioner add
36
Li Bo LiangMain Role
9.3
2016
My Little Princess add
16
Zheng Chu YaoSupporting Role
7.7
 

Films

Year
Title
 
Role
Rating
No Movies List
2017
The Visioner add
36
Li Bo LiangMain Role
9.3
2016
My Little Princess add
16
Zheng Chu YaoSupporting Role
7.7
 

Films

Year
Title
 
Role
Rating
No Movies List
2017
The Visioner add
36
Li Bo LiangMain Role
9.3
2016
My Little Princess add
16
Zheng Chu YaoSupporting Role
7.7
 

Films

Year
Title
 
Role
Rating
No Movies List
2017
The Visioner add
36
Li Bo LiangMain Role
9.3
2016
My Little Princess add
16
Zheng Chu YaoSupporting Role
7.7
 

Films

Year
Title
 
Role
Rating
No Movies List
2017
The Visioner add
36
Li Bo LiangMain Role
9.3
2016
My Little Princess add
16
Zheng Chu YaoSupporting Role
7.7
 

Films

Year
Title
 
Role
Rating
Ca,r ơn các bạn đã theo dõi hay.tv
No Movies List