Chang BeBe

Chang BeBe

Diễn viên
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Chang BeBe:

Nàng Công Chúa Tôi Yêu - 2016

TIỂU SỬ CHI TIẾT

2016
My Little Princess add
16
Yu Yang YangSupporting Role
7.7
2016
Your Majesty add
20
Guo Zi LinSupporting Role
7.2
2016
Better Man add
60
Ding Yu ChenSupporting Role
7.9
2016
Rock Records in Love add
20
Qian Qian (Ep.6)Supporting Role
7.9
2015
Love or Spend add
77
Qian Xiao WeiSupporting Role
7.0
2013
PMAM add
40
BeckySupporting Role
6.8
2016
My Little Princess add
16
Yu Yang YangSupporting Role
7.7
2016
Your Majesty add
20
Guo Zi LinSupporting Role
7.2
2016
Better Man add
60
Ding Yu ChenSupporting Role
7.9
2016
Rock Records in Love add
20
Qian Qian (Ep.6)Supporting Role
7.9
2015
Love or Spend add
77
Qian Xiao WeiSupporting Role
7.0
2013
PMAM add
40
BeckySupporting Role
6.8
2016
My Little Princess add
16
Yu Yang YangSupporting Role
7.7
2016
Your Majesty add
20
Guo Zi LinSupporting Role
7.2
2016
Better Man add
60
Ding Yu ChenSupporting Role
7.9
2016
Rock Records in Love add
20
Qian Qian (Ep.6)Supporting Role
7.9
2015
Love or Spend add
77
Qian Xiao WeiSupporting Role
7.0
2013
PMAM add
40
BeckySupporting Role
6.8
2016
My Little Princess add
16
Yu Yang YangSupporting Role
7.7
2016
Your Majesty add
20
Guo Zi LinSupporting Role
7.2
2016
Better Man add
60
Ding Yu ChenSupporting Role
7.9
2016
Rock Records in Love add
20
Qian Qian (Ep.6)Supporting Role
7.9
2015
Love or Spend add
77
Qian Xiao WeiSupporting Role
7.0
2013
PMAM add
40
BeckySupporting Role
6.8
Cảm ơn các bạn đã theo dõi hay.tv