Brian Joy Chomer

Brian Joy Chomer

Diễn viên
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Brian Joy Chomer:

Stalked by My Doctor - 2015

TIỂU SỬ CHI TIẾT

Brianna Chomer đã đóng vai chính trong bộ phim điện ảnh đầu tay Chatterbox, khi cô mới 13 tuổi. Hơn 18 tuổi, Brianna đã đóng vai chính trong năm bộ phim quay trở lại năm 2015. Brianna là cô gái "anh hùng" của Verizon, đóng trong quảng cáo và video âm nhạc cho các đạo diễn lớn, như Jasper Forks, cho phiên bản châu Âu của J'aime Le Diable. Cô ấy là một sinh viên tốt nghiệp gần đây của phòng thu âm Meisner của Joanne Baron / DW Brown và đang tích cực làm việc và thử giọng. Talent Group, với Peter Young làm đại lý điểm, và quản lý bởi Michelle Zeitlin, với More Zap Productions & Management. Ngoài ra, Brianna đang phát triển con mắt riêng của mình cho nhiếp ảnh và chỉ đạo bằng cách làm việc với các chuyên gia hàng đầu, những người sẵn lòng hướng dẫn và hướng dẫn cô ấy với một tinh thần hào phóng.